E-cisza czyli brak informacji zwrotnej

Niewątpliwą trudnością na polu e-komunikacji jest ryzyko tzw. elektronicznej ciszy, które oznacza brak odpowiedzi na wysłaną wiadomość.

e-ciszaIstnieją, co prawda, opcje potwierdzenia otrzymania e-maila, ale nie są stosowane powszechnie ani obligatoryjne. Oferują poza tym tylko komunikat o dostarczeniu do adresata wiadomości.
Korzyści ze stosowania komunikacji e-mailowej w organizacji jest wiele: likwidują bariery związane z miejscem przebywania odbiorcy i nadawcy (nie jest ono istotne) i czasem wysyłania wiadomości oraz środkami materialnymi (nie są potrzebne). Pozwalają ponadto zaangażować w proces komunikacji więcej osób (funkcje wysyłania wiadomości „do wielu”), co sprzyja generowaniu nowych pomysłów. Wykorzystanie e-poczty w pracy organizacji upraszcza również archiwizowanie dokumentów. Wszystkie te działania zwiększają elastyczność firmy.

 

 

Brak informacji niewerbalnej
Trudno nie wspomnieć jednak również o negatywnych konsekwencjach wykorzystania poczty elektronicznej w organizacji. Skrótowość wiadomości, brak informacji niewerbalnej, ograniczona i opóźniona informacja zwrotna mogą zakłócać całościowy proces komunikacji. Czasem jest to także nieadekwatne do sytuacji narzędzie komunikacyjne utrudniające zrozumienie intencji nadawcy poprzez zbytnią powierzchowność wysłanego komunikatu, niedopasowanie charakteru wysyłanej wiadomości do oczekiwań odbiorcy lub też z powodu ograniczeń czasowych uniemożliwiające prawidłowe i spójne odczytanie, a następnie zrozumienie przesłanej treści.

(MW)

READ  Jakie nowości wprowadził lub zapowiedział Facebook w czerwcu?

Post Author: Isomedia