E-poczta w organizacji

Życie w społeczeństwie informacyjnym wymusza zmiany w funkcjonowaniu ludzi nie tylko na płaszczyźnie prywatnej, ale również w pracy zawodowej, w organizacjach.

e poczta w organizacjiKomunikacja – dawniej odbywająca się najczęściej za pomocą słowa mówionego – dziś coraz powszechniej wykorzystywana jest za pomocą narzędzi elektronicznych. Do jednych z nich należy stosowanie poczty elektronicznej.

To forma najbardziej zbliżona do komunikacji pisemnej, zawierającą jednak również elementy przekazu ustnego. Przyjrzyjmy się zatem cechom komunikacji e-mailowej i konsekwencjom z nich wynikającym. Po pierwsze, nadawcę i odbiorcę może dzielić nawet znaczna odległość, co przekłada się na dostępność tak pracownika, jak i pracodawcy poza stacjonarnym miejscem zatrudnienia oraz pozwala na telepracę i tworzenie wirtualnych zespołów. Po drugie, w komunikacji e-mailowej występuje asynchroniczność, co umożliwia wysyłanie i odbiór komunikatów w dowolnym czasie.

 

 

Emotikony w zastępstwie emocji

Komunikacja stricte tekstowa ma jednak również strony ujemne, a należą do nich: trudności w przekazaniu za pomocą słowa pisanego emocji i uczuć (choć role te zaczęły pełnić emotikony – skróty wyrażające podstawowe emocje, takie jak np. radość, smutek, niedowierzanie) i brak bezpośredniej interakcji, która pozwala zobaczyć i usłyszeć nadawcy odbiorcę i odwrotnie.
Do zalet stosowania korespondencji e-mailowej w organizacji zaliczyć można z pewnością możliwość archiwizowania i przeglądania dotychczasowej korespondencji.

(MW)

READ  Jak zapewnić większą ochronę użytkownikom kanałów social media?

Post Author: Isomedia