Fundacja Helsińska pozyskała środki na pomoc prawną dziennikarzom.

Otrzymany grant pozwoli zrealizować działania w ramach Media Legal Defense Initiative.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka dzięki otrzymanym pieniądzom będzie w stanie skuteczniej pomagać prawnie zarówno dziennikarzom, jak i blogerom. Chodzi w głównej mierze o sprawy dotyczące zagrożeń dla tajemnicy dziennikarskiej. Nie brakuje w naszym kraju spraw, w których różnego rodzaju podmioty publicznej występują na drogę sądową przeciwko dziennikarzom, powołując się na prawo prasowe. Sprawy dotyczą równie często zwalniania dziennikarzy z mediów publicznych, które stają się coraz bardziej stronnicze, jeśli chodzi o opcje polityczne mające wpływy w naszym kraju. Pozyskany grant pozwoli na pomoc większej ilości poszkodowanych dziennikarzy oraz opiniotwórczych blogerów, którzy mają problemy związane ze swoimi przekonaniami ujawnianymi w tekstach, filmach oraz programach telewizyjnych. Nie można bowiem pozwolić, aby opiniotwórcze media w Polsce były uciszane i szykanowane z powodu swoich przekonań tylko dlatego, że nie są one zgodne z obowiązującą opcją polityczną w naszym kraju. Nadal mamy wolność słowa oraz wolność przekonań, choć są i tacy, którzy starają się, aby było inaczej. I właśnie z ich działaniami należy walczyć, ponieważ są one sprzeczne z prawami człowieka. Miejmy nadzieję, że pozyskane finanse pozwolą Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka pomóc jak największej liczbie nękanych dziennikarzy oraz blogerów, którzy zyskają dzięki temu spokój do dalszej pracy.

(MM/HeatherPaque/Pixabay)

READ  Bloger nie musi rejestrować się jako gazeta

Post Author: Isomedia