Gerontologia, psychogerontologia, asystent seniora, pedagogika opiekuńcza – studia z opieki nad seniorami

Celem studiów z zakresu gerontologii lub pokrewnych jest zdobycie kompetencji i kwalifikacji pożądanych w trakcie pracy z seniorami i rozwiązywania ich rozmaitych problemów. Studia te mają przygotować do opieki nad nimi. Chodzi o poprawę przygotowania zawodowego do realizacji opieki nad osobami starszymi rozumianej niemal jako misja społeczna.

Studia te są często wybierane przez osoby pracujące już od kilku lat z osobami starszymi – m.in. pracowników socjalnych czy pogotowia opiekuńczego, pedagogów, promotorów zdrowia, pielęgniarki, psychologów, rehabilitantów itp.
Studia te są organizowane – lub planowane – na wielu uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim czy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie itd. Mają charakter interdyscyplinarny, czyli umożliwiają poszerzenie wiedzy ogólnej, ale i specjalistycznej z wielu dziedzin, m.in. z zakresu gerontologii społecznej, medycyny, rehabilitacji, psychologii, farmakoterapii, psychoterapii, nauki o rodzinie, dietetyki, pielęgnacji itd.
Co więcej, student pozyskuje też umiejętności w praktyce, czyli w naturalnym środowisku życia seniorów. Ważna jest komunikacja interpersonalna, znajomość metodyki pracy opiekuńczej itd. Różnorodne zajęcia są efektywne, w końcu skuteczność opieki nad seniorami zależy od współpracy obu stron, doświadczenia i zrozumienia starości jako zjawiska społecznego.

(KKw)

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply