Historia środków masowego przekazu

Czy wiecie, że początki prasy sięgają II wieku p. n. e. w Chinach? Z kolei za początku mediów w Europie uznajemy słynne Acta Diurna Populi Romani, założone przez Juliusza Cezara w 59 roku p. n. e.

Acta Diurna Populi Romani – starożytne plotki

Acta Diurna to urzędowy informator będący prototypem dzisiejszej gazety. Były to po prostu codzienne wiadomości mieszkańców Rzymu zawierające sprawozdania z senatu, rozporządzenia państwowe, komunikaty o ślubach, narodzinach czy rozmowach, o pogodzie czy też sensacje, skandale. Z czasem informator ograniczył się do samych skandali i zamieszkał same plotki. Dziennik pisany był stylem urzędowym i nastawiony był na ludzi niewykształconych, rażąc podobno intelektualistów.

Wynalazek druku

A potem przyszło średniowiecze i słowo pisane zanikło, by rozkwitnąć z nową siłą w epoce odrodzenia. A wszystko za sprawą wynalazku druku i rozkwitu prasy w XVI – XVIII wieku. Powstawały wówczas periodyki, magazyny.

Masowy rozwój prasy

A oto 9 elementów, które przyczyniły się do rozkwitu prasy:

  1. Podwodny kabel telegraficzny łączący Europę i Amerykę ułatwiający błyskawiczny przepływ informacji.
  2. Telefon wynaleziony przez Grahama Bella.
  3. Elektryczna maszyna drukarska.
  4. Kolorowy druk.
  5. Maszyna do pisania.
  6. Linotyp potrajający szybkość składania druku.
  7. Efektywna produkcja papieru.
  8. Prasa walcowa umożliwiająca równoczesny druk na obu stronach kartki.
  9. Technika półtonowego fotorytownictwa umożliwiającego druk fotografii.

Anna Kowalska, foto:andrys/Pixabay

READ  Fundacja Helsińska pozyskała środki na pomoc prawną dziennikarzom.

Post Author: Isomedia