Jak wykonać bezwykopową zabudowę rur?

Bezwykopowa zabudowa rur to proces instalacji rur bez konieczności wykopywania rowów pod nimi. Istnieją różne technologie, które umożliwiają wykonanie takiej zabudowy. Poniżej przedstawiamy kilka z nich.

Wybór odpowiedniej technologii zależy od wielu czynników – takich jak między innymi warunki geologiczne, średnica rur, głębokość zabudowy czy rodzaj terenu. Zobacz, jakie technologie wyróżniamy – poniżej znajdziesz najpopularniejsze. Ważne, by prace zostały przeprowadzone w sposób przemyślany, sprawnie i bezinwazyjnie.

Różne technologie wykonania bezwykopowej zabudowy rur

  • Technologia przesuwania rur – polega na przesuwaniu rur pod powierzchnią ziemi z wykorzystaniem specjalnych maszyn. W tym celu wykonywana jest pionowa szyba, przez którą wprowadzane są rury. Dzięki tej technologii można wykonać zabudowę rur na dużej głębokości, na przykład pod rzeką.
  • Technologia nawiertu sterowanego – polega na wykonywaniu otworów w ziemi przy użyciu wiertła sterowanego, a następnie wprowadzeniu przez nie rur. Technologia ta jest stosowana głównie do zabudowy rur pod drogami i torami kolejowymi.
  • Technologia mikrotunelowania – zgodnie z tą metodą wykonuje się pod powierzchnią ziemi tunele za pomocą specjalnych maszyn (tzw. mikrotunelarek), które wprowadzają rury wraz z osłonami. Technologia ta jest szczególnie skuteczna przy zabudowie rur pod miastami, gdzie nie ma możliwości wykonywania dużych wykopów.
  • Płużenie – ciekawa, często zalecana i szybka technologia bezwykopowego wykonania wodociągu. Sprawdzi się tam, gdzie można układać długie proste odcinki. Jej zastosowanie ogranicza się do terenów zieleni oraz niezagospodarowanych.
  • Technologia przepływowa – polega na wprowadzeniu rur do kanału wodnego, a następnie spławianiu ich z prądem wody. Technologia ta jest stosowana do zabudowy rur pod rzekami i kanałami wodnymi.
  • Przewierty sterowane – dzięki wykorzystywanym technikom bezwykopowym można dokonać przewiertów pod drogami bez konieczności niszczenia terenu, pod którym odbywają się prace. Jest to rozwiązanie wygodne, a także oszczędne, gdyż nie generuje dodatkowo kosztów naprawy nawierzchni dróg ani nasadzania roślinności na nowo. Metoda ta składa się z trzech etapów i obejmuje wiercenie pilotowe, rozwiercanie i wciąganie rurociągu.
READ  Pożegnanie z technologią 3D

Przewierty sterowane to wyjątkowo skuteczna metoda bezwykopowej zabudowy rur na potrzeby wykonania instalacji podziemnej, zwykle wodno-kanalizacyjnej. Zaczyna się od wiercenia pilotażowego, potem należy poszerzyć otwór, a ostatnim etapem jest wciąganie rur. Zapoznaj się z ofertą profesjonalnej firmy z Poznania.

Foto: pixabay

Post Author: Isomedia