Nowe ułatwienia dla przedsiębiorców od 2019 roku

Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to tylko niektóre z listy ułatwień dla przedsiębiorców obowiązujących od 2019 roku.

1 stycznia wchodzi w życie Pakiet MŚP. Jest to prawie 50 rozwiązań, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców – zwłaszcza małych i średnich – zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł.
Pakiet przewiduje takie rozwiązania, jak: uznanie wartości wynagrodzenia małżonka za koszt podatkowy; jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; uwolnienie 5 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP; skrócenie – ze 150 do 90 dni – terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Z kolei od 1 stycznia 2020 roku – na mocy Pakietu MŚP – nastąpi poszerzenie kategorii „małego podatnika”. Nastąpi to poprzez podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro. „Mały podatnik” ma prawo do ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz niższego opodatkowania (w CIT). Rozwiązanie to obejmie ok. 25 tys. przedsiębiorców, w tym 14 tys. rozliczających PIT oraz 11 tys. rozliczających CIT.

Obniżą również koszty funkcjonowania pracodawców. Stanie się tak dzięki likwidacji obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników oraz podniesieniu – ponad dwukrotnemu – limitu pracowników, do którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalistów od BHP czy skrócenie okresu przechowywania sprawozdań finansowych.

Mały ZUS i eAkta
Od nowego roku wchodzi też w życie tzw. Mały ZUS dla małych firm. To niższe, proporcjonalne do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne. Będą mogły z niego skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. jest to 63 tys. zł). Dzięki temu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne adekwatne do swoich przychodów, a nie – jak obecnie – w wysokości ponad 1200 zł miesięcznie.
Od 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy o e-aktach. Zakładają one skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej oraz domyślne przekazywanie pensji na konto bankowe pracownika.

READ  „Kuchenne rewolucje” tracą oglądalność, ale nadal są przebojem TVN!

IP BOX
Właścicieli innowacyjnych firm powinna zainteresować nowa ulga – IP Box. Jest to obniżenie – do 5 proc. – CIT dla dochodów z prawa własności intelektualnej (IP), uzyskanego z działalności badawczo rozwojowej (B+R) lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych.

Zmiany w CEIDG
Od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG będą mogli (wraz z wnioskiem CEIDG-1), zgłosić pracowników do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Oprócz zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia, przedsiębiorca będzie mógł także poinformować o zmianie i wyrejestrowaniu pracownika. Nie trzeba będzie przekazywać dokumentów do ZUS. Do tej pory, możliwość rejestracji w ZUS przez CEIDG dotyczyła tylko przedsiębiorców (pracowników trzeba było zgłaszać bezpośrednio do ZUS)

Więcej o zmianach w przepisach dotyczących m.in. samochodów w firmie, zgłaszania formy prowadzenia księgowości, prowadzenia spółek znajdziesz na biznes.gov.pl/zmiany2019

Post Author: Isomedia