Nowe ułatwienia dla przedsiębiorców od 2019 roku

Możliwość wliczenia w koszty pracy małżonka, niższy ZUS dla najmniejszych firm, elektronizacja akt pracowniczych i skrócenie okresu ich przechowywania, niższy podatek dla innowatorów – to tylko niektóre z listy ułatwień dla przedsiębiorców obowiązujących od 2019 roku.

1 stycznia wchodzi w życie Pakiet MŚP. Jest to prawie 50 rozwiązań, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców – zwłaszcza małych i średnich – zostanie przez 10 lat blisko 4 mld zł.
Pakiet przewiduje takie rozwiązania, jak: uznanie wartości wynagrodzenia małżonka za koszt podatkowy; jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł; uwolnienie 5 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż od obowiązku okresowych szkoleń BHP; skrócenie – ze 150 do 90 dni – terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.

Z kolei od 1 stycznia 2020 roku – na mocy Pakietu MŚP – nastąpi poszerzenie kategorii „małego podatnika”. Nastąpi to poprzez podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania tego statusu z 1,2 mln euro do 2 mln euro. „Mały podatnik” ma prawo do ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz niższego opodatkowania (w CIT). Rozwiązanie to obejmie ok. 25 tys. przedsiębiorców, w tym 14 tys. rozliczających PIT oraz 11 tys. rozliczających CIT.

Obniżą również koszty funkcjonowania pracodawców. Stanie się tak dzięki likwidacji obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników oraz podniesieniu – ponad dwukrotnemu – limitu pracowników, do którego pracodawca nie musi zatrudniać specjalistów od BHP czy skrócenie okresu przechowywania sprawozdań finansowych.

Mały ZUS i eAkta
Od nowego roku wchodzi też w życie tzw. Mały ZUS dla małych firm. To niższe, proporcjonalne do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne. Będą mogły z niego skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. jest to 63 tys. zł). Dzięki temu najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne adekwatne do swoich przychodów, a nie – jak obecnie – w wysokości ponad 1200 zł miesięcznie.
Od 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy o e-aktach. Zakładają one skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat, możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, zamiast papierowej oraz domyślne przekazywanie pensji na konto bankowe pracownika.

IP BOX
Właścicieli innowacyjnych firm powinna zainteresować nowa ulga – IP Box. Jest to obniżenie – do 5 proc. – CIT dla dochodów z prawa własności intelektualnej (IP), uzyskanego z działalności badawczo rozwojowej (B+R) lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych.

Zmiany w CEIDG
Od 1 stycznia 2019 r., przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG będą mogli (wraz z wnioskiem CEIDG-1), zgłosić pracowników do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego. Oprócz zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia, przedsiębiorca będzie mógł także poinformować o zmianie i wyrejestrowaniu pracownika. Nie trzeba będzie przekazywać dokumentów do ZUS. Do tej pory, możliwość rejestracji w ZUS przez CEIDG dotyczyła tylko przedsiębiorców (pracowników trzeba było zgłaszać bezpośrednio do ZUS)

Więcej o zmianach w przepisach dotyczących m.in. samochodów w firmie, zgłaszania formy prowadzenia księgowości, prowadzenia spółek znajdziesz na biznes.gov.pl/zmiany2019

Post Author: admin

Dodaj komentarz