Ochrona praw autorskich w Internecie

Ochrona praw autorskich w Internecie to coraz częściej poruszany problem. Rośnie liczba użytkowników Internetu, a wraz z nią świadomość. Tymczasem w sieci coraz częściej zdarza się łamanie praw autorskich. Jak korzystać z zasobów internetowych, nie naruszając tych przepisów? Podpowiadamy poniżej.

Zasady korzystania reguluje mianowicie ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czyli tzw. prawo autorskie. Za przedmiot prawa autorskiego uznaje się każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, w każdej postaci, niezależnie od wartości, sposobu wyrażenia czy też przeznaczenia. Definicja ta ma zastosowanie do wszystkich dzieł twórczych.
Utwór taki podlega zaś ochronie od chwili jego powstania – są to m.in. recenzje, wywiady, teksty w Internecie, ale też utwory muzyczne, filmowe, programy komputerowe, animacje itd. Pliki typu piosenki, seriale czy filmy są powszechnie dostępne w Internecie. Ich pobieranie na dysk nie jest naruszeniem prawa – to tzw. dozwolony użytek osobisty. Jednak dalsze udostępnianie kwalifikuje się jako przestępstwo.
Warto pamiętać, że prawa autorskie dzielą się na osobiste i majątkowe. Osobiste nie wygasają, są niezbywalne, a ponadto autor nie może się ich zrzec. Autorskie zaś mają zabezpieczyć interes autora – on może rozporządzać prawami autorskimi, ale może też upoważnić do tego inne osoby. Prawa majątkowe zaś wygasają – po 70 latach od śmierci twórcy lub momentu ich rozpowszechnienia.

(KKw)

Post Author: admin

Dodaj komentarz