Odpowiedzialność za zniewagę lub zniesławienie w Internecie

Hejtowanie w Internecie przejawia się pod różną postacią – karze podlega także m.in. zniewaga lub zniesławienie dokonane w Internecie, np. na profilu Facebooka czy blogu.
Hejt staje się coraz powszechniejszy wraz z rozwojem Internetu i wzrostem liczby użytkowników m.in. mediów społecznościowych. Warto wiedzieć, że jest on karany, m.in. zniesławienie lub zniewaga.
Jeżeli dana osoba, używając Internetu, pomówiła drugą osobę – prywatną, prawną czy też grupę, instytucję, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej itd. o postępowanie lub o coś, co może ją poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania społecznego, podlega to karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.
Jeśli pomówienie wpływa negatywnie i obniża poziom zaufania wymaganego na danym stanowisku, w zawodzie czy rodzaju prowadzonej działalności, czyn ten należy zgłosić się na policję.
Zalicza się on mianowicie do środków masowego komunikowania się – w ten sposób tzw. hejter dopuszcza się zniesławienia. Za to może zaś otrzymać surowszą karę, gdyż ponowi większą odpowiedzialność karną niż przy standardowym przestępstwie tego rodzaju.
Podobnie jak sprawca, który dokonał w Internecie zniewagi – obraził albo ośmieszył inną osobę, używając określeń powszechnie uznanych jako obraźliwe i godzące w godność pokrzywdzonego.
Grzywna została przekazana na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub inny cel społeczny, który wybierze pokrzywdzony. Jeśli pokrzywdzony tak zdecyduje, wyrok będzie podany do wiadomości publicznej.

(KKw)

Related Post

Be the first to comment

Leave a Reply