Porady prawne. Kto może wnioskować o alimenty?

Pozew o alimenty składa w sądzie osoba, która pozostaje bez środków do życia i żąda zasądzenia ich osobie, która powinna ją utrzymywać lub w tym partycypować – jak w przypadku alimentów na dziecko.
Alimenty to świadczenia obowiązkowe – zwykle występujące w formie pieniężnej – na rzecz konkretnej osoby prywatnej, np. dziecka czy małżonka. Wynikają one z małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa i zwykle są zasądzane wyrokiem sądu. Poniżej wyjaśniamy, jak należy przygotować pozew o alimenty.

Z jakich powodów można wnioskować o alimenty?
Do alimentów mają prawo osoby, które są aktualnie w niedostatku i potrzebna jest im pomoc – w takiej sytuacji można złożyć pozew do sądu. W imieniu niepełnoletniego powoda działa jego prawny reprezentant.

Jeśli druga strona, np. były małżonek, ma finansowe możliwości, aby udzielić wsparcia, sąd zasądzi alimenty w określonej wysokości. Taki obowiązek mają rodzice w stosunku do swoich dzieci, ale nie tylko – o pomoc pieniężną może też ubiegać się jeden małżonek od drugiego czy żyjący w niedostatku rodzice względem usamodzielnionych dzieci itd.

Alimenty na dziecko
Najwięcej spraw dotyczy alimentów dla dziecka – można złożyć pozew, jeśli ojciec dziecka jest wpisany w akcie urodzenia. Nawet jeśli nie jest w związku małżeńskim z kobietą, z która ma dziecko, ma obowiązek pokryć część wydatków. Zapewnienie dziecku środków do utrzymania i edukacji to obowiązek obojga rodziców, aż dziecko będzie mogło się usamodzielnić i utrzymywać samo.

Elementy pozwu o alimenty
Pozew o alimenty powinien zawierać m.in. dane osoby składającej pismo o przyznanie alimentów, dane pozwanego, termin i sposób płatności, dochodzoną kwotę miesięczną i własnoręczny podpis. Trzeba też wpisać datę i miejsce przygotowania pisma, dane adresowe właściwego sądu oraz wydział. Kluczowym elementem pozwu jest uzasadnienie.

Należy w nim wpisać miesięczny koszt utrzymania dziecka – wydatki na wyżywienie, koszty mieszkania, edukacji, leczenia itd., a także potrzeby dziecka. Do pozwu należy też dołączyć dowody oraz zeznania świadków.

READ  Stanowisko w sprawie głosowania elektronicznego w wyborach powszechnych

K., fotos: Bessi / pixabay

Post Author: Isomedia