Prawo do usunięcia danych osobowych

Po wejściu w życie nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych przy każdej rekrutacji w ogłoszeniu firma będzie musiała podać znacznie rozszerzony i zmodyfikowany katalog obowiązków informacyjnych. Często zdarza się, że nasze dane osobowe nadal figurują w rejestrze firmy, do której aplikowaliśmy, mimo że rekrutacja dawno już została zakończona. Po wejściu w życie ustawy firmy rekrutujące pracowników będą musiały podać kandydatom czas, przez który przechowają ich dane osobowe. Aplikujący na dane stanowisko w konkretnej firmie będą mogli natomiast zażądać usunięcia tychże – i to na każdym etapie rekrutacji. A administrator danych, zgodnie z nowymi przepisami, będzie musiał spełnić te żądania, czyli usunąć nasze dane osobowe z systemu. Na tym obowiązki administratora się nie kończą, ponieważ musi on poinformować kolejne podmioty przetwarzające nasze dane o konieczności usunięcia tak danych, jak i ich kopii.

Nowe regulacje unijne dadzą nam kolejne prawo dotyczące przeniesienia naszych danych osobowych do innego podmiotu. Co za tym idzie, na pracodawcach ciąży obowiązek wprowadzenia rozwiązań informatycznych pozwalających na pobieranie i przenoszenie danych osobowych pomiędzy ich różnymi administratorami.

Następny obowiązek pracodawcy związany jest z koniecznością powiadomienia osoby aplikującej o naruszeniu ochrony jej danych osobowych. Jeśli tego sam nie zrobi, usunięcia naszych danych może zażądać od pracodawcy Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.
Nowe przepisy wejdą w życie w maju 2018 r.

READ  Co to są wrażliwe dane osobowe?

Post Author: Isomedia