Rozszerzona Licencja na zdjęcia stockowe

Aby móc wykorzystać zdjęcie stockowe, aby stworzyć projekt komercyjny i sprzedać go kilku klientom, Standardowa Licencja to za mało – w takim przypadku potrzebować będziesz Licencji Rozszerzonej.

Wykorzystanie zakupionego zdjęcia stockowego w celach komercyjnych wiąże się z obowiązkiem zakupu tzw. Licencji Rozszerzonej na wybranym stocku, np. Fotolii. Dopiero to pozwala Ci je wykorzystać w celach sprzedażowych. Wtedy możesz stworzyć produkt – np. koszulkę, kubek, smycz itd. – przeznaczoną do sprzedaży.

Różnica jest zatem taka, że Licencja Rozszerzona pozwala na wielokrotne wykorzystywanie wybranego zdjęcia ze stocka, nawet do stworzenia kilku projektów graficznych i przeznaczonych dla kilku klientów. Możesz wtedy zaprojektować i zrealizować baner reklamowy dla jednego klienta, ale móc wykorzystać dane zdjęcie też dla innego, np. wykonując czapkę czy notes z nadrukiem.

Możesz nawet dać prawo do jego odsprzedania osobom trzecim. Z kolei klient może też wykorzystać go do stworzenia innego projektu, bez obowiązku wykupowania następnej licencji na dane zdjęcie.

A co w przypadku, gdy chcemy dokonać edycji danego zdjęcia? Możliwość modyfikowania projektów stockowych zależy od warunków licencji. Na przykład we wspomnianej Fotolii masz do tego prawo, korzystając ze Standardowej lub Rozszerzonej Licencji. Zmiany mają jednak pewne ograniczenia – nie możemy mianowicie zupełnie zmienić charakteru projektu, aby autor albo też osoba będąca na zdjęciu mogły poczuć się urażone (np. poprzez nadanie zdjęciu kontekstu seksualnego, politycznego, prześmiewczego itd.

KwK, fot:Peter-Lomas /Pixabay

READ  Spam telefoniczny

Post Author: Isomedia