Tag: komputer

e poczta w organizacji

E-poczta w organizacji

Życie w społeczeństwie informacyjnym wymusza zmiany w funkcjonowaniu ludzi nie tylko na płaszczyźnie prywatnej, ale również w pracy zawodowej, w organizacjach.