Zmiany, które wprowadza RODO – TOP 5

Rozporządzanie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych wprowadza szereg ważnych zmian, które nie tylko warto, ale wręcz należy, znać. Obowiązują one bowiem każdego przedsiębiorcę, również działającego w skali mikro.

W zasadzie RODO dotyczy każdego z nas. Nowe przepisy muszą być stosowane przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. RODO weszło w życie 25 maja 2018 roku i ma na celu ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych na terenie UE.

Trzeba przyznać, że jest to największa zmiana dotycząca ochrony danych osobowych od kilkudziesięciu lat. RODO wprowadza bardzo istotne zmiany, które należy znać – jest ich sporo, ale my zwrócimy uwagę na pięć najważniejszych.

– bezpośrednią odpowiedzialność ponosi przetwarzający dane; ten, kto przetwarza dane osobowe uzyskane z innych firm, podczas wykonywania na uch rzecz usług (np. firmy hostingowe), ponoszą odpowiedzialność za złamanie przepisów RODO. Kary finansowe są zaś wysokie;
– naruszenia; administratorzy danych będą mogli w ciągu 72 godzin od wykrycia naruszenia zapisu RODO zgłosić ten fakt do właściwego organu;
– ograniczenia profilowania; obowiązują teraz ograniczenia w zakresie profilowania, obowiązek informowania o profilowaniu; wymagana jest też akceptacja braku zgody na profilowanie;
– Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Obowiązkiem niektórych firm kontrolujących i przetwarzających dane jest wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Musi on mieć szeroką wiedzę ekspercką na temat ochrony danych osobowych;
– wymagane są zgody; RODO wprowadza nowe zasady pozyskiwania ważnych zgód na przetwarzanie danych osobowych.

(KKw / Fot. Pixabay/cc0)

READ  Prawa autorskie w mediach społecznościowych

Post Author: Isomedia