Edukacja domowa – co warto wiedzieć?

Edukacja domowa to nauczanie dziecka w domu przez rodziców albo opiekunów. Nauka odbywa się poza systemem szkolnym, co znaczy, że dzieci nie chodzą do szkoły – ani publicznej, ani prywatnej czy społecznej. Co jeszcze warto wiedzieć o tym systemie? 

Ta forma nauczania wymaga od dziecka systematyczności, ale jest wyzwaniem dla całej rodziny – potrzeba dyscypliny i samozaparcia, by realizować konkretny plan. Dzieci uczą się same, ale pod nadzorem rodziców, opiekunów albo wynajętych osób. Z czasem odpowiedzialność za rezultaty biorą na siebie w zasadzie sami uczniowie.

Główne zalety nauki w domu

Dowolne miejsce, czas i rytm nauki, a także pory na przerwy i odpoczynek to tylko nieliczne zalety edukacji domowej. Podstawową zaletą tego systemu jest możliwość rozwoju dziecka w konkretnym zakresie – indywidualny rozwój ma też ogromne znaczenie m.in. w nauce według zasad Montessori. Pozwala w pełni rozwijać pasje, hobby i zainteresowania malucha. Dzieci zyskują przestrzeń na rozwój, mogą szukać bodźców, miejsc i okoliczności, odkrywać swoje mocne strony. 

Edukacja domowa – regulacje prawne

Edukacja domowa jest uregulowana przepisami prawa oświatowego. Art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe obejmuje szereg wytycznych na temat tego typu systemu nauczania. Na ich podstawie dyrektor szkoły lub przedszkola ma prawo pozwolić rodzicom (opiekunom) na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania obowiązku nauki poza przedszkolem czy szkołą. Uczniowie edukacji domowej otrzymują takie same świadectwa, jak ich uczęszczający do szkoły koledzy. Również muszą zdać egzamin w tzw. macierzystej szkole. 

Ciekawą propozycję edukacji domowej oferuje Szkoła Montessori we Wrocławiu. (https://www.szkola-montessori.com.pl/p-19-Edukacja-Domowa.html)

Lena.k

READ  Zalety kursów online

Post Author: Isomedia